Centro Educativo y Recreativo ”Nonna Maria y Tina” in Cochabamba

Centrum Edukacji i Rekreacji w Cochabambie wspiera obecnie ponad 500 ‘dzieci ulicy’, z czego około 350 codziennie. CER gwarantuje dzieciom codzienne posiłki, pomoc w odrabianiu lekcji oraz oferuje zajęcia sportowe takie jak piłka nożna, koszykówka czy siatkówka.

Educational and Recreation Center in Cochabamba currently supports over 500 ‘street children’, of which about 350 daily. CER provides children with meals, help with homework and sports classes  such as football, basketball or volleyball.

Centrum zostało założone 17 lat temu przez Massimo Casari i Veronike Urquidi – małżeństwo włosko- boliwijskie.  Na początku mieściło się ono w malutkim domku na przedmieściach Cochabamby, ale kilka lat temu udało się zbudować ośrodek sportowy z prawdziwego zdarzenia, dzięki pomocy prywatnych sponsorów, głownie z Włoch. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Massimo jest synem słynnego włoskiego bramkarza Giuseppe Casari. Fundacja ‘non profit’ zatrudnia 22 osoby – nauczycieli, wychowawców i kucharzy, jest również otwarta na współprace z woluntariuszami.

Center was founded 17 years ago by Massimo Casari and Veronica Urquidi – the Bolivian – Italian couple. At the beginning, it was located in a small house on the outskirts of Cochabamba, and a few years ago, its founders managed to build a real sports resort, thanks to the help of private sponsors, mainly from Italy. Foundation is a non-profit and employs 22 people – teachers, educators, chefs, etc., is also open to collaboration with volunteers.

Wielkim wydarzeniem było podpisanie umowy o współprace z Inter Campus – fundacji należącej do Inter Mediolan, która zrzesza podobne kluby z krajów rozwijających się (także z Polski). Jeden z wychowanków CER-u, José Vaccaro, został graczem Interu Mediolan (obecnie gra w Genui). Z cala pewnością klub CER-u ‘znajdzie’ i wychowa więcej takich utalentowanych graczy.

While ago, center started to cooperate with Inter Campus – a company owned by Inter Milan, which brings together similar clubs from developing countries (also from Poland). One of the pupils of CER, José Vaccaro became Inter Milan player (currently playing for Genoa). Certainly club will brought up more such talented players in future. It’s worth to mention that Massimo’s father, Giuseppe Casari, was a famous Italian goalkeeper.

 Razem z Freddim, spędziliśmy w Centrum tylko jedno popołudnie, ale byliśmy świadkami czegoś niezwykłego – miejsca w którym dzieci w rożnym wieku spędzają czas konstruktywnie, rozwijając się intelektualnie i fizycznie. Niestety bez pomocy CER-u byłyby pozostawione samym sobie, niektórzy skończyliby zapewnię na ulicy, jak wielu młodych ludzi z innych części miasta. Założyciele ośrodka są kochani przez swoich podopiecznych, witani uściskami. Dla niektórych dzieci z cala pewnością pełnia funkcje przybranych rodziców.

Together with Freddy, we have spent only one afternoon in the center, but we were witnesses to something unique – a place where children of all ages spend their time constructively, developing intellectually and physically. Without the help of CER they would be left alone, some would possibly end up on the street, like many other young people in other parts of the city. You could see clearly that founders of the Centre are loved by their pupils, always welcome with hugs by smaller children. For some kids they probably became second parents.

Ośrodek ten z cala pewnością jest kropla w morzu potrzeb, ale przede wszystkim doskonałym przykładem dobroci ludzkiego serca.

Although CER is a drop in the ocean of needs, it’s a perfect example of the goodness of the human heart.

Więcej na temat centrum w artykule ‘Los Tiempos’ / More about the centre in the article of ‘Los Tiempos’ —> clic.