Street Art of Cochabamba *** Sztuka graffiti w Cochabambie

Cochabamba jest najprawdopodobniej centrum sztuki ulicznej w Boliwii. To tutaj,  co kilka lat odbywa sie festiwalu sztuki ulicznej, skupiajacy jednych z najlepszych artystów graffiti Ameryki Południowej. Ostatni Bienal de Arte Urbano (BAU) Cocha, zorganizowany przez Projekt mARTadero – odbył się w 2013 roku, więc niektórych dzieł, które można zobaczyć w internecie, pewnie już nie ma. Albo … po prostu nie miałam szczęścia się na nie natknąć! Za późno bowiem odkryłam mapę wszystkich graffiti na stronie internetowej mARTadero —> El Paseo de las Artes, ale jeśli kiedykolwiek bedziecie w Cocha (bambie), to poszukiwanie sztuki ulicznej z całą pewnoscią byłoby fajnym pomysłem na spacer po miescie!

Cochabamba is probably the centre of street art in Bolivia. It is here that every couple of years street art festival brings together some of the best graffiti artists of South America. Last Bienal de Arte Urbano (BAU), Cocha, organised by Project mARTadero — took place in 2013 so some of the works of art that you can see in internet are no longer there. Or… I just wasn’t lucky enough to stumble upon them! Then, I discovered a map of all the graffiti on the website of mARTadero —> El Paseo de las Artes. A bit too late for me, but if you are ever in Cocha, looking for the street art would be a fun thing to do!

Oto niektóre z prac, ktore znalazłam (nie wszystkie, jak sądzę, są powiazane z BAU)/ Have a look at some of the works I found (not all, I suppose are connected to the BAU):

Cochabamba

A tu znajdziesz zdjęcia wszystkich pozostałych graffiti w mieście Cochabamba —> kliknij / And here you will find a pictures of all the other graffiti in the city of Cochabamba–> click.

Cochabamba