Bolivia INFO

‘Calendario de Bolivia’

Wybierasz się w tym roku do Boliwii? Boliwijski kalendarz pomoże ci zaplanować podróż! Czasem lepiej ominąć okres świąteczny (transport publiczny może być wstrzymany, atrakcje zamknięte itp.), ale z drugiej strony, to najlepszy czas na celebrowanie lokalnych tradycji! Wpadnijcie na BoliviaBella.com, aby przeczytać o niektórych lokalnych festiwalach w różnych regionach kraju – uwierzcie mi, jest ich cale mnóstwo! A oto najważniejsze:

Are you coming to Bolivia this year? Bolivian calendar will help you plan your trip! Sometimes it’s better to omit public holidays (public transport might be ceased, museums closed etc.), other times it’s great to participate in local celebrations. Visit BoliviaBella.com to read about some local FESTIVALS and HOLIDAYS – believe me, there are lots of them! These are the most popular:

Bolivian calendar for 2015  —> click!

Styczeń : Feria de Alasitas.

Obchodzona na cześć boga obfitości, Ekeko, pod koniec stycznia w La Paz oraz również w innych częściach kraju. Każdego roku rodziny składają ofiary karłowatemu bożkowi, w postaci miniaturowych prezentów, które będą im ‘zwrócone’ pod koniec roku. Wiecej o ‘Alesitas’ tu —> klik.

January: Feria de Alasitas.

Celebrated in honor of the god of abundance, Ekeko, at the end of January in La Paz, as well as in other parts of the country. Every year, households make offerings to dwarf Ekeko, who must be kept happy with miniature gifts which he will return by the end of the year. More here —>click.

Luty:  Carnaval de Oruro.

3-dniowe święto (przeciągające się do tygodnia), które przebija swoja różnorodnością oraz autentyzmem, słynny karnawał w Rio de Janeiro! Czego tu nie ma: tysiące tancerzy w kolorowych tradycyjnych strojach, z Lucyferem z Diablady na czele, alkohol lejący się strumieniami, niczym woda, która polewani są uczestnicy zabawy, a w Santa Cruz de la Sierra, oprócz wyżej wymienionych, królowe (Reinas del carnaval) i obrzucanie się farbami. Każde miasto i miasteczko obchodzi swój karnawał, często w innym czasie.

February: Carnival of Oruro.

3-day feast (stretching to a week), which surpasses wth its diversity and authenticity, the famous Carnival in Rio de Janeiro! There are thousands of dancers in colorful traditional costumes, with Lucifer from Diablada in front, the alcohol that flows like a water poured over participants for fun, and in Santa Cruz de la Sierra, colourful paint. Every city and town celebrates its carnival, often at different times.

Marzec: Carnaval de Tarabuco.

Każdego roku w trzecia niedziele marca swój karnawał obchodzi miasteczko Tarabuko, położone niedaleko Sucre. W tym dniu mieszkańcy upamiętniają  bitwę pod Pujillay w 1816 roku, która Tarabuceños wygrali. Zorganizowali oni zasadzkę na batalion żołnierzy hiszpańskich w czasie wojny o niepodległość, po czym zjedli serca swoich oprawców. Obecne święto nawiązuje do krwawego wydarzenia jedynie, specjalnie na te okazje wybudowanym, rytualnym ołtarzem ofiarnym. Poza tym, mamy tu typowe tance, np. Pujillay oraz picie chicha od świtu do zmroku:)

March: Carnaval de Tarabuco.

Every year, on the third Sunday in March, the Carnival is celebrated in town Tarabuko  near Sucre. On this day, residents commemorate the battle of Pujillay in 1816, which was won by Tarabuceños, who first organized an ambush on a battalion of Spanish soldiers during the War of Independence, and then ate the hearts of their oppressors. Today’s the bloody events are only recalled by ritualistic sacrificial altar.

Kwiecien: ‘Festival Internacional de Musica Renacentista y Barroca Americana Missiones de Chiquitos’.

Festiwal Muzyki Barokowej, odbywający się co dwa lata w tropikalnej Chiquitanii oraz Santa Cruz, ściąga artystów z całego świata, celebrujących oryginalna muzykę boliwijskich misji jezuickich. Więcej o festiwalu tu —->klik.

April: ‘Festival Internacional de Musica Renacentista s Barroca de Chiquitos Missiones Americana’.

Baroque Music Festival, held every two years in tropical Chiquitania and Santa Cruz, fetches artists from all over the world, celebrating the original music od Bolivian Jesuit Missions. More about the festival here —-> click.

Maj: Fiesta del Gran Poder.

Podobna do karnawału, kolorowa celebracja tradycji Aymara w La Paz. Religijna procesja składająca się z tysiąca tancerzy oraz setek muzykantów, przemierza ulicami miasta w hołdzie ‘wielkiej mocy’ Jezusa Chrystusa.

May: Fiesta del Gran Poder.

Similar to the Carnival, this is a colorful celebration of the Aymara traditions in La Paz. Religious procession consisting of a thousand dancers and hundreds of musicians, dances through the city in tribute to ‘great power’ of Jesus Christ.

Czerwiec: Nowy Rok Aymara.

Zapomnij  o Noche Vieja (Sylwestrze) w Boliwii – Nowy Rok Aymara jest o wiele bardziej interesujący! Obchodzony jest on w najdłuższą i najzimniejsza noc przesilenia zimowego we wszystkich najważniejszych miejscach kultu pradawnych społeczności. Setki ludzi gromadzą się przy ogniskach, pijąc chicha, tańcząc i uczestnicząc w starożytnych rytuałach, w oczekiwaniu na pierwsze promienie słońca. Więcej o Nowym Roku Aymara tu —> klik.

June: New Year Aymara.

Forget about Noche Vieja (New Year’s Eve) in Bolivia – Aymara New Year is much more interesting! It is celebrated on the longest and coldest night of the winter solstice in all of the most important places of worship of the ancient times. Hundreds of people gather around campfires, drinking chicha, dancing and participating in ancient rituals, in anticipation of the first rays of the sun. More about New Year Aymara here —> click.

Lipiec: Fiesta Patronal.

Uroczystość w hołdzie Sw. Ignacego, odbywająca się w mieście San Ignacio, w departamencie Santa Cruz. W ten dzień, to senne miasteczko boliwijskiej Amazonii,  budzi się przy dźwiękach perkusji, skrzypiec, fletów i bajones – instrumentów podobnych do fletu, ale wykonanych z liści palmowych. Kultowym tańcem jest Machetero, którego tancerze po drodze gubią kolorowe pióra swoich skąpych kostiumów.

July: Fiesta patronal.

The ceremony in tribute to St. Ignatius, which takes place in the town of San Ignacio, in the department of Santa Cruz. On this day, the sleepy town in Bolivian Amazon, wakes up with sounds of drums, violins, flutes and bajones – instruments like the flute, but made of palm leaves. One of the cult dance is Machetero, whose dancers scatter colourful feathers along the way.

Sierpień: Dzień Niepodległości.

Celebrowany 6 dnia miesiąca, paradami wojskowymi, jarmarkami i festynami.  Więcej —> klik.

Warto w tym miejscu wspomnieć, ze 22 stycznia, Boliwijczycy obchodzą rocznice  utworzenia Wielonarodowego Państwa Boliwii (Estado Pluronacional de Bolivia). Święto państwowe zostało ustanowione w roku 2010 przez prezydenta Evo Moralesa i pewnie z tego tez powodu, nie wszędzie jest celebrowane (choć dniem wolnym od pracy nikt raczej nie pogardzi.)

August: Independence Day.

Celebrated the on the 6th day of the month with military parades, fairs and festivities. More —> click.

Not many people know, especially those from Santa Cruz, that on 22nd of January Bolivia celebrates anniversary of ‘Estado Pluronacional’ – multynational country, created in 2010 by Evo Morales. I swear to God, after 2 years in Bolivia I still wondered on that day, why do we have a day off as my Bolivioan calendar didn’t list it as a national holiday.

Sierpien: Fiesta de la Virgen de Urkupiña.

Jeden z największych religijnych festynów w Boliwii, obchodzony ku czci Matki Boskiej z Urkupiña, w Quillacollo w Cochabambie. Doskonalą okazja do obejrzenia parady tradycyjnych tańców dla tych, których ominął karnawał. Więcej —> klik.

August: Fiesta de la Virgen de Urkupiña.

One of the biggest religious festivals in Bolivia, celebrated in honor of Our Lady of Urkupiña in Quillacollo in Cochabamba. A great opportunity to watch the parade of traditional dances for those that missed the Carnival. More —> click.

Listopad: Día de las Ñatitas.

Dzień Czaszek obchodzony 9 listopada w La Paz, podczas którego mieszkańcy stolicy przyozdabiają czaszki swoich bliskich kwiatami, liśćmi koki etc., zanosząc je na cmentarz, gdzie poświęcone zostaną przez katolickich księży. Piękny przykład synkretyzmu religijnego! Warto również zobaczyć Todos Santos, czyli Dzień Wszystkich Świętych, który w Zachodniej Boliwii wygląda szczególnie wyjątkowo.  Wiecej —> klik.

November: Día de las Ñatitas.

Skulls Day celebrated on November 9th in La Paz, whose inhabitants adorn skulls of their loved ones with flowers, leaves of coca, etc., bringing them to the cemetery, where they are blessed by Catholic priest. A beautiful example of religious syncretism! It’s also great to witness Todos Santos (All Saints Day), which in Western Bolivia looks like a feast! More —> click.

Let's talk! / Porozmawiajmy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.