BOB / $ / €

 • Info 2014

Nie wszystko kreci się wokół pieniędzy, które podobno szczęścia nie dają, ale z reguły milo jest mieć ich więcej niż mniej. Ceny w Boliwii, jak na kraj trzeciego świata przystało, są dosyć zróżnicowane. Przeciętna pensja wynosząca 1.000 Bs na miesiąc, wystarcza by przeżyć, ale żeby żyło się w miarę wygodnie, potrzeba znacznie więcej.

Ogólnie przyjmuje się, iż   1 EUR = 9.36811 BOB (~ 10)

                                       1 USD = 6.96 BOB (~ 7)

                                       1 PLN = 2.25 BOB

Not everything revolves around money, which apparently don’t provide happiness , but it’s nice to have more cash than less. Life in Bolivia, as in third world country, is quite varied. The lowest salary of 1,000 Bs per month may be enough to survive, but to live comfortable you need much more.

CURRENCY CONVERTER: 1 EUR = 9.36811 BOB (~ 10 Bs)

                                       1 USD = 6.96 BOB (~ 7 $)

                                        1 PLN = 2.25 BOB

Bolivia (1)

Banki przeważnie wymieniają pieniądze po mniej korzystnym kursie. Wielu wierzy, ze lepiej jest przyjechać do Boliwii z dolarami w kieszeni, co może być prawda, bowiem w wielu miejscach są one równoważną waluta płatniczą (ba! czasem bardziej opłaca się płacić zielonymi!) i nie ma większych problemów z wymiana. Trzeba tylko uważać, żeby banknoty były NOWE, bowiem Boliwijczycy często robią problemy, widząc pieniądze po przejściach, a doczepia się do najmniejszego zagięcia! Banki wymieniają jednak również Euro, wiec nie widzę powodu, by ktoś, kto podróżuje z kraju Wspólnoty Europejskiej, przelutowywał pieniądze kilkakrotnie. Nie ma tez problemów z bankomatami, których w większych miastach jest cale mnóstwo – do koloru do wyboru, ale jak wszędzie, trzeba uważać na różne ‘skamy’. Niektóre bankomaty nie wydadzą nam tez więcej niż 1.400 Bs na raz, co może być czasem uciążliwe. Ja osobiście korzystam z Mercantil Santa Cruz, ponieważ nacięłam się kilkakrotnie na inne ‘ściany płaczu’.

Banks mostly exchange money on less favorable rates. Many believe that it is better to come to Bolivia with US dollars in a pocket, which may be true, because in many places $ are equivalent currency (bah! sometimes you get more value for your money paying with green notes!). But there is a great deal of trouble with the $ exchange  – the bills must be NEW, because Bolivians are often making problems, seeing money used money with the smallest tear! Banks also exchange Euros, so I see no reason why someone who travels from EU should change money several times. There is no problem with ATMs in major cities, but as everywhere, you have to careful as there is lots of scams. Some ATMs also will pay no more than 1,400 Bs at a time, which can sometimes be tedious. I personally use ATM of Mercantil Santa Cruz, that so far never failed me.

Oczywiście zawsze, przy wypłacie z bankomatu, bank pobiera prowizje, ale takie życie. Często można spotkać ‘nieoficjalne’ kantory, wymieniające dolary/euro na ulicy, po bardziej korzystnym kursie, ale nie wiem czy warto ryzykować. Często bowiem w takich miejscach wypłacają fałszywe banknoty, oraz okradają świeżo ‘obsłużonych’ klientów.

W ogóle w Boliwii warto jest się mieć na baczności, szczególnie w rejonie La Paz, gdzie zdążają się porwania turystów przez trefnych taksówkarzy – dla pieniędzy.

Of course, banks always take provision for ATM withdrawal, but what to do? Some people try to change money on the street, at many ‘unofficial’ bureaux de change, that offer very good rates, but I was warned not to use them, as very often they pay with false money and sometimes ‘newly’ clients are being robbed.

In general, you have to be careful with your money in Bolivia, especially in La Paz region, where robberies on tourists are not seldom. The kidnappings for money are often conducted by fake taxi-drivers.

Zarobki:

 • Najniższa pensja miesięczna to 1.480 Bs = 148 €.
 • Amerykański nauczyciel w szkole amerykańskiej zarabia od 600 $ = ponad 400 € na miesiąc.
 • Nauczyciel angielskiego w instytucie – od 20 do 40 Bs na godzinę. Najmniej zarobią Boliwijscy nauczyciele, najwięcej Amerykańscy. Ja zarabiałam 25 Bs czyli jakieś 2.5 €.
 • Firmy międzynarodowe płacą specjalistom około 1.000 $ – ponad 700 €.
 • Prezydent Boliwii, Evo Morales, (oficjalnie) zarabia 19.800 Bs. – około 2.000 €.

Ale są osoby, które zarabiają dużo więcej – jak inaczej wytłumaczyć to, ze jeżdżą najnowszymi samochodami, noszą najnowsze markowe ubrania, latają na wakacje do USA? Czym się zajmują, nie wiem;)

Salary :

 • The minimum monthly salary is 1,000 Bs = 100 € .
 • American school teacher earns $ 600 = more than 400 € per month .
 • English teacher at the institute – from 20 to 40 Bs per hour . The least earn Bolivian teachers, the most American citizens . Myself I’ve earned 25 Bs = 2.5 €.
 • International companies are pay their specialists about $ 1,000 – more than 700 € .
 • The president of Bolivia, Evo Morales, earns (officially) 19.800 Bs.- 2.000 €.

But there are people who earn a lot more – how else to explain, that they drive the newest cars, wear the latest designer clothes, rgo on holiday to the USA? What do they do, this I do not know ;)

Służba zdrowia.

Za wizytę lekarska zapłacimy od 30 Bs w ośrodku publicznym, do 50 $ = 37 € w klinice prywatnej. Inne przykladowe uslugi:

 • wizyta u ortopedy (ośrodek publiczny) 30 Bs.
 • fizjoterapeuta (prywatnie) 60 Bs/30 min.
 • wizyta u dentysty 20 $= 15 €
 • usuwanie kamienia nazębnego (prywatnie) 300 Bs
 • wizyta u lekarza (prywatnie) 200 Bs
 • zabieg usunięcia pieprzyka (prywatnie) od 200 $ = 150 €
 • zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego (prywatnie) 2.000 $ = 1.500 €
 • zabieg usuniecia tluszczaka (prywatnie) 1.000 $ = 740 €
 • operacja usuniecia kamienia zolciowego 4.000 $ = 3.000 €

Podróżując do Boliwii warto z cala pewnością wykupić ubezpieczenie podróżne. Ja jako rezydent place 60 $ miesięcznie = 44 € za ubezpieczenie prywatne. Prawda jest taka, ze szpitale prywatne w Boliwii wyglądają tak jak publiczne w Europie. Państwowe placówki medyczne są natomiast zazwyczaj słabo wyposażone i mało zadbane, choć personel jest bardzo dobrze wyszkolony. Ja nie miałam wyboru, ponieważ i tak  nie kwalifikuje się do ubezpieczenia publicznego.

Health service .

For a visit to the doctor you’ll pay from 30 Bs in a public hospital to 50 $ = 37 € in a private clinic. Other services:

 • visit to the orthopedist (public) 30 Bs
 • Physiotherapist (private) 60 Bs/ 30 min .
 • dentist appointment (priv.) $ 20 = 15 €
 • professional teeth cleaning (priv.) 300 Bs
 • visit to the doctor (privately) 200 Bs
 • mole removal (priv.) from 200 $ = 150 €
 • appendix surgery (priv.) $ 2,000 = 1,500 €
 • Lipoma removal surgery (priv) $ 1,000 = € 740
 • kidney stone removal surgery (priv.) 4.000 $ = 3.000 €

Before traveling to Bolivia, it’s worth purchasing travel insurance . I, as a resident, pay $ 60 per month = 44 € for private insurance. The truth is that private hospitals in Bolivia look like the public in Europe. National medical facilities are usually poorly equipped and little cared for, although the staff is very well trained. I had no choice but go private, as I don’t qualify for public healthcare.

Lekarstwa.

Zwykle za leki ‘hecho en Bolivia‘ zapłacimy mniej niż za zagraniczne, ale kosztują one mniej więcej tyle samo co w Polsce, albo i więcej. Ja bardzo lubię natomiast naturalne leki, np. krople i pastylki z propolisu, które skutecznie pomagają walczyć z przeziębieniem i kosztują grosze. Trzeba uważać na powszechny proceder wydawania antybiotyku bez recepty przez aptekarzy.

Medication .

Usually, the drugs ‘hecho en Bolivia‘ are cheaper than the foreign, but they cost more or less the same as in Poland  or even more. I like however natural remedies, as propolio drops and pills that bring relief from colds and cost a little. You must be careful, as sometimes pharmacists offer antibiotics without prescriptions!

Zakwaterowanie.

 • Podobno można wynająć pokój na obrzeżach Santa Cruz już za 300 Bs miesięcznie, ale nie polecałabym.
 • Noc w najtańszym hostelu kosztuje około 40 Bs (w Potosi w tej cenie jest jeszcze śniadanie).
 • Za standardowe mieszkanie z dwiema sypialniami (bardzo rzadko spotyka się tu kawalerki) niedaleko centrum trzeba zapłacić ok. 650 $ miesięcznie = prawie 500 €.
 • Nasz znajomy wynajmuje dom z dwiema sypialniami za polowe tej ceny, ale jest on niezbyt komfortowy i z dala od centrum. Trzeba wiec do tej ceny doliczyć strażnika (często składa się na niego cala ulica) oraz dojazd do pracy. Nam się to po prostu nie opłaca. A poza tym, mamy basen w naszym budynku:)

Accommodation .

Apparently, you can rent a room on the outskirts of Santa Cruz for only 300 Bs a month, but wouldn’t recommend that. 

 • Night at the cheapest hostel costs about 40 Bs (in Potosi with breakfast included) .
 • We pay for a standard two-bedroom apartment (very rarely you can find studios here) near the center $ 650 per month = almost 500 € .
 • Our friend rents a house with two bedrooms for half that price (350 $), but it is not very comfortable and away from the center. You have to also add to that price a guard (the cost is often shared by whole street) and commuting to work. For us that make no sense  and besides, we have a pool in our building :)

Rachunki:

 • prąd: od 100 do 300 Bs miesięcznie (latem używamy klimatyzacje przez cala noc)
 • condominium (woda, panie sprzątaczki, ochrona) 50 $ = 37 €
 • gaz tylko 20 Bs, mimo iż gotujemy codziennie! (Czy istnieje klimatyzacja na gaz?;)

Bills.

 • electricity : 100 to 300 Bs per month (in the summer we use air- conditioning all night)
 • condominium fee (water, cleaners, security) 50 $ = 37 €
 • gas is only 20 Bs, though we cook every day! ( Why there is no gas air – conditioning?;)

Купюра в 20 боливиано. Лицевая сторона

Transport.

W mniejszych miastach zapłacimy mniej, ja podaje cennik dla najdroższej Santa Cruz de la Sierra, gdzie zwykle poruszam się w obrębie Primer Anillo (Pierwszego Okręgu) wkoło centrum. Komunikacji miejska jest bardzo skomplikowana i najlepiej jest zapytać o numer autobusu panią w kiosku. Nam zajęło kilka miesięcy (prób i błędów), zorientowanie się w numerach autobusów jadących na bazar, do Zoo i do centrum handlowego. Później dowiedzieliśmy się o istnieniu strony internetowej Cruzero z trasami autobusow!

 • autobusy miejskie od 2 Bs w centrum. Im dalej, tym drożej. Przystanek na zadanie.
 • Trufi-Taxiod 2 Bs. Trufis kosztują tyle co autobus (w końcu działają na podobnej zasadzie), ale są o wiele szybsze.
 • taksówka w obrębie centrum ok. 10 Bs
 • autobusy dalekobieżne: Cochabamba – Oruro 30-40 Bs w zależności od komfortu.
 • pociągi: Oruro – Uyuni od 60 Bs w zależności od klasy wagonu.
 • samolot: BOA (Boliviana de Aviacion)Cochabamba – Santa Cruz od 350 – 450 Bs w jedna stronę. Ale Santa Cruz –  La Paz to juz wydatek ok. 750 Bs.
 • samochód: wynajęcie jeepa kosztuje ok. 50 $ dziennie = 37 €
 • koszt benzyny jest stosunkowo niski 1 l – 4 Bs.
 • dużo tańszy jest gaz – 1.66 Bs.
 • kupno samochodu używanego to wydatek kilku tysięcy dolarów.

Transport.

In smaller cities you’ll pay less but I give a pricing for the most expensive Santa Cruz de la Sierra, where we usually move within Primer Anillo (First Ring). Communication system is very complicated here and there aren’t any official timetables. It is best to ask for information, a woman working in a kiosk. It took us few months (of trials and errors) to find out the numbers of buses going to the market, the zoo and the shopping centre, until we found internet site Cruzerowith buses’ routes!

 • bus rates are from 2 Bs in the city center area. The farther, the more expensive. Stops on demand
 • Trufi – Taxi from 2 Bs . Trufis cost as much as buses (they operate on a similar principle), but are much faster
 • taxi within the city is about 10 Bs
 • coaches : Cochabamba – Oruro 30-40 Bs, depending on comfort.
 • trains: Oruro – Uyuni from 60 Bs, depending on the class.
 • planes : BOA ( Boliviana de Aviacion ) Cochabamba – Santa Cruz from 350 – 450 Bs one way. Santa Cruz – La Paz is as much as 750 Bs/one way.
 • car : hiring a jeep costs about $ 50 per day = 37 €
 • cost of gasoline is relatively low 1 l – 4 Bs.
 • Gas is much cheaper 1.66 Bs.
 • Buying an used car is an expense of several thousand dollars (but driving here is crazy!)

Edukacja.

 • Publiczna edukacja w Boliwii jest bezpłatna. Niestety sytuacja w szkolnictwie jest podobna do tej w służbie zdrowia. Szkoły u uniwersytety państwowe są znacznie niedofinansowane, co widoczne jest nie tylko w zaniedbanych budynkach szkolnych, ale również w skromnym zapleczu pedagogicznym. Student uniwersytetu może tylko pomarzyć o komputerach z darmowym Internetem, katalogiem bibliotecznym online, czy prawdziwych książkach, często mając tylko do dyspozycji kserowki. Mimo to, patrząc na moich przyjaciół z Cochabamby, studenci maja dużo samozaparcia i motywacji, i mimo skromnego budżetu, opuszczają mury uczelni z bardzo dobrymi wynikami.
 • Bogatsi posyłają dzieci do szkol prywatnych, gdzie czesne kosztuje ok. 300 $ = 220 € miesięcznie. Sporo. Są to szkoły często z angielskim jako językiem wykładowym, ale nie gwarantuje to, iż uczeń po maturze będzie się nim płynnie posługiwał. Ja sama zastanawiałam się wiele razy, jak ktoś kto ledwo mówi po angielsku zdał wszystkie egzaminy?
 • Uniwersytety prywatne wyrastają w Boliwii jak grzyby po deszczu. Uczą się w nich bogaci Boliwijczycy i Brazylijczycy. Szczególna popularnością cieszy się MEDYCYNA, która można tu studiować prawie za darmo: miesięczne czesne wynosi 100 $ = nieco ponad 70 € miesięcznie! Oczywiście nie pokrywa podręczników i pomocy naukowych, ale sami przyznacie, ze cena powala na kolana.

Niestety, tak wielkie zainteresowanie studentów wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem – niskim poziomem nauczania. Podobno, Brazylijczycy kończący medycynę w Boliwii, musza zdać egzamin w swoim kraju. Podobno tez 90 % ‘absolwentów’ go oblewa! I co potem? Zdaja jeszcze raz lub wracają do Boliwii, gdzie zakładają prywatna praktykę, ‘lecząc’ nieświadomych niczego pacjentów.

Education .

 • Public education in Bolivia is free . Unfortunately, the situation in education is similar to that of the health service. Schools and state universities are significantly underfunded, which is evident not only in neglected school buildings, but also in a modest facilities. University students can only dream about computers with free internet access, online library catalog, and even real books, as often there are only photocopies available. Still, looking at my friends from Cochabamba, students have a lot of perseverance and motivation, and despite a modest budget, they leave university with very good results.
 • Wealthier paople send their children to private schools, where tuition costs about $ 300 = 220 € per month. A lot. These are often schools with English as the first language, but that does not guarantee that all high school graduates speak English fluently. I myself, wonder sometimes how someone who barely speaks English, passed all exams?
 • Private Universities in Bolivia grow like mushrooms after rain. They attract wealthy Bolivians and Brazilians. Especially popular subject is MEDICINE, that can be to studied here almost for free: monthly tuition is $ 100 = just over 70 €! Of course, it doesn’t cover textbooks and teaching aids, but you must admit that the prices are knockout!

Unfortunately, such a great interest leads to certain danger – a low level of education. Apparently , the Brazilians who end medicine in Bolivia must pass the exam in their own country. Apparently, 90% of ‘graduates’ it fail it ! And then what? They try again or come back to Bolivia, where they set up private practice and ‘heal’ unconscious patients .

Wycieczki organizowane:

Najlepiej podróżuje się w grupie. Większość agencji za 1 osobę pobiera opłatę w wysokości 50 $ (ba! raz zaśpiewano mi 100 €) za 1- dniowa wycieczkę, a im więcej osób, tym cennik jest mniejszy. Oczywiście najtaniej zorganizować sobie wyprawę samemu, ale czasem po prostu się nie da… I to jest moja bolączka, ponieważ z mila chęcią wybrałabym się np. szczyt na Pico Tunari, ale dostać się tam można tylko własnym transportem lub z wycieczka organizowana.

Najlepszym miejscem na wyprawy zorganizowane jest La Paz, gdzie konkurencja wśród biur podroży jak i mnóstwo turystów sprawiają, ze ceny są przystępne.

Nagorzej jest w Cochabambie i Santa Cruz, gdzie rynek turystyczny nie jest tak rozwinięty. Mimo to, jeżeli ktoś wybiera się do ‘Miasta Wiecznej Wiosny’, polecam Green Trip Bolivia, organizacje założona przez studentów uniwersytetu, która proponuje pakiety w bardzo przystępnych cenach! Ja sama wybrałam się z nimi do Torotoro, i może nie było luksusowo ani super bezpiecznie, ale atmosfera i przeżycia były więcej warte niż 350 Bs, które zapłaciłam za 4 dni, z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Polecam!

Excursions :

The best is to travel in groups. Most agencies charge as much as 50$ per person (bah! once they wanted a € 100) for 1 – day trip, and the more people the lower  price. Of course, the best is to organize an expedition yourself, but sometimes yo can’t … And this is my pain, because  I’d love to go, for example, to the village of Mennonites or Pico Tunari mountain, but to get there you need your own transport or organized trip.

The best place to book the expedition is La Paz, where competition among travel agencies as well as lots of tourists make the prices affordable.

The worst is in Cochabamba and Santa Cruz, where the tourist market is not as developed. Still, if someone chooses up the’City of Eternal Spring’, I would recommend Green Trip Bolivia, an organization founded by students of the university, which offers packages at very affordable prices! I myself went with them to Torotoro, and maybe it was not luxurious or super- safe trip, but the atmosphere and experiences were worth more than 350 Bs, that I paid for four days, with accommodation and board included!

Poczta.

 • pocztowka w obrebie Boliwii 3 Bs
 • pocztowka do Europy 9 Bs
 • list w Boliwii od 4 Bs
 • list do Europy od 22.50 Bs (koperta z CD 28 Bs)

Należy pamiętać, ze zabronione jest wysyłanie jakichkolwiek medykamentów poczta (przede wszystkim Stevii!). Nie należy tez zaklejać koperty przed okazaniem jej w okienku.

Milo jest dostawać listy, ale już nie bardzo paczki. Niestety w Boliwii płaci się bardzo duży podatek od przesyłek! Nie zawsze tez dochodza….

Post office.

 • postcard in Bolivia 3 Bs
 • postcard to Europe 9 Bs
 • letter in Bolivia from 4 Bs
 • letter to Europe from 22.50 Bs (CD in envelope 28 Bs)

It’s good to remember that it is prohibited to send any kind of medicines (even Stevia) by post. Also, do not seal the envelope before showing it at the counter!

Getting mail is nice but getting packages not so much, as you’ll have to pay a lot of tax on them! Sometimes they disappear too….

Owoce i warzywa.

Kupowane tylko na targu, bowiem w supermarketach są bardzo słabej jakości. Bazary również maja różne cenniki, w zależności od miejsca oraz kupującego:) Gringos zwykle płacą więcej:)

 • 6 jablek 10 Bs
 • papaya 10 Bs  (zależy jakiej wielkości)
 • 1 kg avocado 20 Bs
 • 1 mango w sezonie 2 Bs , normalnie 10 Bs
 • 12 bananow 3 Bs , ale już za pojedynczy owoc zaplacimy stosunkowo więcej. My dostajemy banany za darmo, kiedy kupujemy u znajomej caserity
 • 1 kg pomidorow 10 – 15 Bs
 • brokuly 10 Bs
 • 1 papryka zielona 3 Bs
 • sok pomarańczowy od przydrożnego sprzedawcy (kubek) od 6 Bs.

Fruits and vegetables.

The best is to shop at the market, because the supermarkets have very poor quality vegetables. Different mercados have different price lists, depending on the location and the buyer :) Gringos usually pay more :)

 • 6 apples 10 Bs
 • papaya 10 Bs (depends on the size)
 • 1 kg avocado 20 Bs
 • 1 mango in season 2 Bs, normally 10 Bs
 • 12 Banana 3 Bs, but for a single fruit you ‘ll pay relatively more. We get bananas for free when buying from our friendly caserita.
 • 1 kg tomatoes 10 – 15 Bs
 • broccoli 10 Bs
 • 1 green bell pepper 3 Bs
 • orange juice from a roadside vendor (a cup) from 6 Bs

 

Купюра в 10 боливиано. Лицевая сторона

Wybrane produkty z supermarketu:

 • kawa rozpuszczalna Iguacu (100 g) 32 Bs
 • cukier (3 kg) 14 Bs
 • owsianka ‘Princesa’ (400 g) 8.60 Bs
 • oliwa z oliwek (500 ml) 65 Bs
 • ‘Chocapic’ Nestle (500 g) 30 Bs
 • najtanszy przecier pomidorowy (350 g) 7 Bs
 • ryz bialy (1 kg) 8 Bs
 • kielbasa (1 kg) 35 Bs
 • wodka ‘Sobiesky’ (1 l) 65 Bs
 • wodka ‘Wyborowa’ (1 l) 86 Bs
 • wodka ‘Belvedere’ 225 Bs
 • najtansze wino czerwone ‘Aranjuez’ 20 Bs
 • piwo Huari (najlepsze) 13 Bs za butelkę normalnych rozmiarów
 • chleb z ziarnami (ale nie razowy) 10 Bs
 • tabliczka czekolady ‘Para Ti’ ok. 18 Bs

Selected products from the supermarket :

 • Iguacu instant coffee (100 g ) 32 Bs
 • sugar (3 kg) 14 Bs
 • porridge ‘ Princesa ‘ (400 g) 8.60 Guaranteed
 • olive oil (500 ml) from 65 Bs
 • ‘Chocapic ‘ Nestle (500 g ) 30 Bs
 • cheapest tomato puree ( 350 g ) 7 Bs
 • white rice (1 kg ) 8 Bs
 • sausage (1 kg ) 35 Bs
 • vodka ‘ Sobieski ‘ (1 L ) 65 Bs
 • vodka ‘ Wyborowa ‘ (1 L ) 86 Bs
 • vodka ‘ Belvedere ‘ 225 Guaranteed
 • cheapest (but good) bottle of red wine ‘ Aranjuez ‘ 20 Bs
 • Huari beer (the best) 13 Bs for regular size bottle
 • brown bread  10 Bs
 • chocolate ‘Para Ti’ about 18 Bs

Restauracje.

 • obiad 2-daniowy na popularnych ‘mercados’kosztuje 12 Bs – trochę tłoczno, ciasno, i niezbyt czysto, ale najeść się można! Dla wrazliwych zoladkow polecam szczegolnie zupy za 5 Bs!
 • główne danie w średniej klasy restauracji to ok. 50 Bs. Jak widać trochę drogo, w porównaniu z ‘prawdziwa’ cena jedzenia. W naszych ulubionych restauracjach mozna jednak najesc sie do woli, dzieląc danie na pól: pizze w Cochabambie (Sole Mio), czy chińszczyznę w Santa Cruz (Mandarin). Czasem zostaje nam jeszcze na lunch!
 • drogie restauracje (które niczym nie różnią się od tych średnich) 100 Bs. za danie główne. Jedliśmy w takiej raz i już więcej tego błędu nie powtórzymy:)
 • alkohol w restauracjach jest dużo droższy niż w sklepach, za butelkę Huari zapłacimy ok. 7 Bs. więcej.

Restaurants .

 • 2 -course dinner at the popular mercados costs 12 Bs – a little crowded, cramped and not very clean, but you can fill your belly up! For sensitive stomachs I recommend soups for 5 Bs!
 • Main dish in the middle – class restaurants is about 50 Bs. As you can see a little pricey in comparison with the ‘ real’ price of food. In our favorite restaurants, however, we always share the dish : pizza in Cochabamba (Sole Mio) or Chinese food in Santa Cruz (Mandarin) . Sometimes we get even a doggy bag for lunch next day!
 • Mains in expensive restaurants cost 100 Bs. We ate at such only one time, and it wasn’t really worth it.

BOB_banknotes

Artesania.

Każdy lubi zakupy, szczególnie jeżeli przedmiotami pożądania jest rękodzieło artystyczne! Tutaj cennik jest bardzo rozbieżny, zależny od miejsca, ale również od umiejętności targowania:) A wiec bardzo ogólnikowo:

 • sweter z alpaki od 100 Bs (beda wam wmawiać, ze to czysta alpaka, ale nie wierzcie;)
 • rękawiczki i czapki z alpaki od 15 do 30 Bs , w zależności czy ręcznie robione, czy maszynowo
  • torba materialowa z elementami tkaniny tradycyjnej od 35 Bs
  • mała torebka skórzana 50 Bs, większą 100 – 200 Bs
  • kolczyki od 10 Bs
  • malutkie pamiątki (lamy, laleczki, gwizdki) od 5 Bs

  Najlepsze ceny są w większych ośrodkach turystycznych jak La Paz czy Uyuni! Drożej w Cochabambie, a najdrożej w Santa Cruz.  Warto jest tez kupować od jednej sprzedawczyni, za ‘specjalna’ cenę.

  Artesania .

  Everyone enjoy shopping, especially if objects of desire  are the artistic handicraft ! Here pricing differs, depending on location, but also  haggling skills :) So in general:

  • alpaca sweater from 100 Bs (they will tell you it’s pure alpaca, but don’t believe it;)
  • gloves and hats from alpaca wool from 15 – 30 Bs , depending on whether they are hand-made or machine- made.
  • textile bag from 35 Bs
  • small leather pouch 50 Bs , larger 100 – 200 Bs
  • earrings from 10 Bs
  • tiny souvenirs (llamas, dolls, whistles) from 5 Bs

  The best prices are in larger tourist resorts like La Paz or Uyuni ! More expensive is in Cochabamba , and the most expensive in Santa Cruz . It is also worth to shop from one saleswoman to get a ‘special’ price.

bolivian obverse 100

Kosmetyki.

 • Przed wyjazdem (czy to na wakacje, czy na dłużej) lepiej jest zaopatrzyć się w kremy i balsamy ulubionych marek, bowiem tu zapłacimy za nie o wiele drożej! Ze znanych producentów tylko ‘Nivea‘ i ‘Avon‘ wydają się przystępne, może dlatego, iż są produkowane w Ameryce Południowej.
  • szampon i odzywka ‘hecho en Bolivia‘ 10-20 Bs
  • balsam do ciala ‘Nivea(400 ml) od 26 Bs
  • krem Nivea Softdo twarzy (200 ml) 38 Bs
  • krem przeciwsloneczny ‘Hawaiian Tropic‘ 50 (200 ml) 85 Bs
  • krem przeciwsloneczny do twarzy Nivea 50(50 ml) 50 Bs
  • wkladki higieniczne ‘Carefree’ (60 sztuk) 21 Bs
  • podpaski (10 sztuk) 7.50 Bs
  • papier toaletowy (12 rolek) 28 Bs
  • wilgotne chusteczki dla dzieci ‘Johnson’s’ (50 sztuk) od 20 Bs
  • mydlo ‘Nivea’ (3 sztuki) 10 Bs.

Cosmetics.

Before you come here (either on vacation, or for longer) it is better to stock up on favorite brands creams and lotions, because here you will pay much more! From known manufacturers, only ‘ Nivea ‘ and ‘ Avon ‘ seem affordable, maybe because they are produced in South America.

 • shampoo ‘ hecho en Bolivia ‘ 10-20 Bs
 • body Lotion ‘ Nivea’ (400 ml ) from 26 Bs
 • Nivea Soft face cream ( 200 ml ) 38 Bs
 • sunscreen ‘ Hawaiian Tropic ‘ 50 (200 ml ) 85 Bs
 • sunblock for the face from Nivea 50 (50 ml ) 50 Bs
 • sanitary pads (10 pieces ) 7.50 Bs
 • toilet paper ( 12 rolls ) 28 Bs
 • wet wipes for kids ‘ Johnson ‘s’ ( 50 pieces ) from 20 Bs
 • soap ‘ Nivea ‘ ( 3 pieces ) 10 Bs
 • Srodki czystosci.
  • proszek do prania ‘Omo’ (900 g) 16 Bs
  • płyn do mycia naczyń ‘Ola’ (600 ml) 8 BsCleaning products.
   • washing powder ‘ Omo ‘ (900 g ) 16 Bs
   • dish washing liquid ‘ Ola ‘ (600 ml ) 8 Bs

  *

  Jak widzicie, życie tutaj może być całkiem drogie. Mimo to, do Boliwii ściągają ludzie z całego świata, nie tylko w celach turystycznych, ale również zarobkowych! Jak na rozwijający się kraj przystało, oferuje ona bowiem wiele możliwości, chociaż w dzisiejszych czasach, milionerem można stać się chyba tylko handlując koka;)

As you can see , life here can be quite expensive. Even so, Bolivia attracts people from around the world, not only to travel but also to work! As every developing country it offers a lot of possibilities, although nowadays, you can become a millionaire probably only by trading coca ;)

Bolivia

4 thoughts on “BOB / $ / €

  • boliviainmyeyes says:

   Thanks Vincent! I will, as long as I live here:) I love your page guys, too! Very clear, well designed, informative and full of beautiful photos! For now it seems inactive, but hope you will get it running soon!

 1. Tomasz says:

  WOW, świetnie, po prostu wszystko co jest potrzebne ujęte jest na Twoim blogu, mam tylko jedno małe pytanie ? dla czego nie używasz polskich znaków ?
  Wychodzi na to że Boliwia nie jest taka tania, porównując ją do Filipin gdzie teraz mieszkam. Ale trzeba powiedzieć, że jest prześliczna :)
  Pozdrawiam gorąco z Filipin
  Jhing i Tomasz

  • boliviainmyeyes says:

   Czesc Tomaszu:) Ciesze sie, ze Ci sie moj blog podoba, a polskich znakow nie uzywam, bo laptopa kupilam w Irlandii i nigdy mi sie nie chcialo (i nie musialam) przestawiac z jednej klawiatury na druga, wiec tak juz zostalo:) Mam nadzieje, ze nie przeszkadza to w odbiorze?

   Pozdrawiam Was goraco z wietrznej i goracej Santa Cruz de la Sierra!

   Danuta

Let's talk! / Porozmawiajmy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.